Nasze rozwiązania

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image

Dlaczego stosujemy sterowanie bezprzewodowe?

Podstawowym problemem w tradycyjnych systemach automatyki budynkowej opartych na tzw. systemach magistralnych (np. KNX/EIB) było to, że wiązały się z koniecznością prowadzenia okablowania pomiędzy poszczególnymi modułami. Wymagało to określenia wszystkich połączeń już na etapie projektowania. Zarówno tych, które w danym momencie są niezbędne, jak również tych, które mogą być potencjalnie potrzebne w przyszłości. W dalszym etapie wymagało to ułożenia olbrzymiej ilości kabli sterujących pomiędzy modułami. Należało pamiętać o wszystkich połączeniach, gdyż po wykończeniu ścian, dodanie każdego nowego połączenia wiązało się z koniecznością ponownego ich kucia.

Jak więc widać, systemy magistralne charakteryzowały się małą elastycznością i trudno tu mówić o jakiejkolwiek skalowalności systemu.

Ponadto, można sobie wyobrazić sytuację, gdy w gotowym, wykończonym budynku zaszła by konieczność uruchomienia elementów automatyki. W systemach magistralnych wiązałoby się to nieuchronnie z koniecznością ułożenia nowego okablowania…

2R System sp. z o.o. oferuje głównie systemy bazujące na komunikacji bezprzewodowej w różnych technologiach. Dzięki temu unikamy wszelkich wymienionych powyżej niedogodności, jakie mają systemy magistralne.
W przypadku naszych projektów Klient może zastosować elementy automatyki w wybranym przez siebie zakresie a wdrożenie sterowania odbywa się na obiekcie w pełni wykończonym lub nawet zamieszkałym. Nie ma niedogodności związanych z kuciem ścian i układaniem okablowania. Oferowane przez nas rozwiązania bazują na istniejącej instalacji elektrycznej. Całość prac koncentruje się głównie na włożeniu do istniejących puszek elektrycznych modułów sterujących.
Wszystkie moduły komunikują się ze sobą drogą radiową przy pomocy szyfrowanej transmisji.

 

Jak realizujemy instalacje Automatyki Budynkowej?

 

2R System sp. z o.o. jest integratorem rozwiązań Automatyki Budynkowej.
Oferowane przez nas rozwiązania mają przede wszystkim zaspokoić oczekiwania Klienta.
Dlatego też każdorazowo, dużą wagę przykładamy do wstępnego określenia potrzeb.
Pozwala to na dobór optymalnego rozwiązania zarówno w zakresie jego funkcjonalności jak również zastosowanych technologii.
Unikamy projektowania instalacji nadmiarowych, gdzie stosowane są rozwiązania w danej chwili zbędne lub całkowicie nieprzydatne.
Naszym Klientom staramy się uświadamiać, że dzięki zastosowaniu skalowalnych rozwiązań rozbudowa systemu jest możliwa w dowolnym momencie.
Należy przy tym podkreślić, że dzięki modularności zastosowanych rozwiązań, rozbudowa nie wiąże się nigdy z wymianą urządzeń, a jedynie z dodaniem kolejnych modułów.
Jest to istotny aspekt ekonomiczny, gdyż dzięki temu Klient może realizować w danym momencie tylko taki zakres, jaki jest mu bieżąco potrzebny w ramach budżetu, jaki w danym momencie dysponuje.
Zastosowanie takiej filozofii przy realizacji naszych projektów automatyki jest możliwe dzięki przyjętej przez nas filozofii opartej w praktyce wyłącznie na rozwiązaniach sterowania bezprzewodowego.

Jakie funkcje możemy zrealizować dzięki Automatyce Budynkowej?

Poszczególne elementy systemu mogą pełnić różne funkcje takie jak:

 • załączanie i wyłączanie zasilania dowolnych urządzeń elektrycznych;
 • sterowanie oświetleniem;
 • sterowanie kotłami grzewczymi i grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym;
 • sterowanie klimatyzacją, rekuperacją, wilgotnością powietrza;
 • sterowanie przepływem cieczy (np. odcinanie wody przy wykryciu zalania albo sterowanie zraszaczami w ogrodzie);
 • sterowanie roletami;
 • sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi, oknami połaciowymi;
 • sterowanie kontrolą dostępu;
 • powiadamianie o nieuprawnionym wtargnięciu;
 • powiadamianie o zalaniach, wykryciu dymu, pozostawieniu załączonych urządzeń;
 • symulacja obecności domowników;
 • monitoring zużycia energii;
 • monitoring jakości powietrza;
 • monitoring wideo;
 • zarządzanie systemami multimedialnymi…

Sterowanie dostępne w każdej chwili…

Wszystkie wymienione funkcje mogą być zautomatyzowane i zarządzane przez urządzenie centralne. Może ono wykonywać poszczególne zadania zgodnie z określonym wcześniej harmonogramem.

Użytkownik może w dowolnym momencie również osobiście uruchomić dowolne działanie. Może być to realizowane przy użyciu np. pilota lub dowolnego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, komputer). Dzięki możliwości połączenia centralnego urządzenia sterującego z Internetem, sterowanie możliwe jest praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.

Jakie systemy stosujemy?

 

W naszych projektach wykorzystujemy produkty wielu firm, w zależności od indywidualnych i konkretnych potrzeb naszych Klientów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie niektórych firm, których produkty wykorzystujemy w naszych realizacjach.

Możemy również zaproponować rozwiązania Automatyki Budynkowej w dowolnej innej technologii a także rozwiązania hybrydowe łączące w sobie różne systemy.

Zapraszamy do kontaktu.